V.Z.W. “HEIDEVISSERS”, Fam. De Cockstraat 19a, 3128 BAAL

REGLEMENT 2024

 

Iedere deelnemer aan de wedstrijd is verplicht kennis te nemen van dit reglement en het strikt na te leven.

Er wordt ingeschreven tot 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd, met de melding of men junior of veteraan is. Men moet dan ook aanwezig zijn op dat tijdstip, of voor het einde van de inschrijving telefonisch verwittigen dat men niet tijdig aanwezig kan zijn.(Op de dag van het vissen zelf)

Bij elke wedstrijd wordt er enkel gevoederd met maximum 1½ liter zuivere losse maden en 6 potjes maïs van 330 gram. Wedstrijden van ’s morgens, 7 potjes maïs en 2 liter maden. Aan de haak is alle levend aas en maïs toegelaten. Alle ander soort aas, voeder, casters, kunstaas deegwaren enz. aan de haak zijn verboden. Vanaf het moment dat men op zijn plaats is, mag men enkel in het bezit zijn van het maximum toegelaten soorten voeder. Aanwezigheid van korrels of ander soort voeder leidt tot onmiddellijke schorsing uit de uitslag, zelfs indien de aanwezigheid wordt vastgesteld voor de aanvang van de wedstrijd of de 2de reeks.

De lengte van de hengel bedraagt maximum 10 meter. De afstand tussen hengeltop en haak is beperkt tot 5,5 meter en 6 meter bij een hengel van 9,5 meter lang. Vissen met rek is toegestaan.(vaste rek of pulla kit).

In beide gevallen dus een totale lengte van maximum 15,5 meter. Elke lijn dient van een dobber voorzien te zijn.

Bovenop vissen is toegelaten.

Schuiflood alleen toegelaten tijdens de maand maart, daarna verboden.

Voederpotje aan de hengel is verboden, de katapult is toegelaten. Reservelijnen moeten uit het water liggen. Er mag niet met de lijn in het water geslagen worden om vis aan te lokken. (2de verwittiging is 0 gewicht)

Er wordt recht voor zich gevist, men mag naar de kant (tegen de platen) vissen doch dit moet links gebeuren. Men mag niet over de helft van de afstand tussen zichzelf en de buur vissen, in de hoeken mag men naar de hoek vissen. Tot en met 30 koppels mag er naar links en rechts tegen de platen gevist worden. Gehaakte vis die loskomt bij het scheppen telt, vis die gevangen wordt aan een stuk geraakte lijn telt niet en wordt onmiddellijk teruggezet.

De vis die aan de lijn is bij het eindsignaal telt moet binnen de 10 minuten na het eindsignaal gevangen zijn. Het vangen en het inhalen van de vis gebeurt vóór de visbak, niet ernaast of erachter. Een emmer om te onthaken is niet verplicht. Onthaakte vis wordt eerst in het leefnet geplaatst alvorens de lijn opnieuw in te werpen. De vis wordt met de kop naar beneden in het leefnet geplaatst. Het gebruik van een handdoek of vod om de vis te onthaken is verboden, uitgezonderd bij paling.

Er mogen geen leefnetten meer tijdens het vissen of onder de pauze bijgehaald worden buiten degene die de club ter beschikking stelt;(bijhalen onder toezicht van een bestuurslid.) Er wordt van iedereen verwacht toch een minimum van vier leefnetten aan de vijver te brengen voor de wedstrijd aanvangt. (acht bij koppelvissen). Elk leefnet moet een minimum doormeter van 45 cm hebben. Leefnetten aanbieden zonder pinnen om te wegen.

Het maximum gewicht per leefnet bedraagt 20 kg, heeft men boven de 20 kg wordt er slechts 20 kg geteld. Alle soorten vis mogen samen in het leefnet, buiten snoek of snoekbaars. Een deelnemer die een snoek of snoekbaars vangt, moet deze laten zien en onmiddellijk terugzetten, hij krijgt hiervoor 1 kg bijgerekend ongeacht de grootte.

Het leefnet mag onder geen enkel beding uit het water worden gehaald, behalve bij het wegen. De netten dienen uitgehaald te worden door de visser zelf, behalve 70-plussers. Er mag geen vis worden overgezet van het ene in het andere net.

45 minuten vóór het begin van de wedstrijd mag men naar zijn plaats gaan met zijn materiaal, 15 minuten na het einde van de 1ste reeks moet iedereen van de vijver verwijderd zijn. 15 minuten vóór de aanvang van de tweede reeks mag men terug naar zijn plaats gaan. Er zal controle plaatsvinden op een aantal getrokken nummers.

Wedstrijdsignalen: 1ste maal: 5 min. voor aanvang reeks één, 2de maal vissen en voederen, 3de maal 5 min. voor einde reeks één, 4de maal einde van reeks één. (Hetzelfde geldt voor de 2de reeks).

Veteranen boven de 60 jaar en dames mogen ALLEEN geholpen worden bij het scheppen. Gehandicapten mogen worden geholpen op aanvraag.

Er is een vaste weegploeg. Bij afwezigheid hiervan geld het onderstaande:

Weegploeg: het laatste nummer voor de koppelwedstrijd en de laatste 2 nummers voor de enkele wedstrijden, met uitzondering van de bestuursleden en de 70-plussers. Enkel voor clubleden.

Elke deelnemer staat in voor zijn eigen materiaal. Vóór het wegen moet het materiaal aan de kant worden gelegd teneinde beschadigingen te voorkomen.

Vissers die betrapt worden op het moedwillig plegen van zwaar bedrog worden onmiddellijk geschorst voor de wedstrijd, leden van de visclub worden desnoods geschrapt van de ledenlijst en hebben geen verhaal.

Klachten en onregelmatigheden dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de voorzitter of bij diens afwezigheid aan een van de bestuursleden ter plaatse, na de wedstrijd kunnen ze niet meer worden aanvaard. De aanwezige bestuursleden treffen de gepaste maatregel conform het reglement.

Punten die niet voorzien zijn in het reglement worden door het bestuur bekrachtigd. Het bestuur kan en mag te allen tijde punten wijzigen aan dit reglement wanneer deze in het belang zijn van de club en/of leden. Zij kan steeds uitzonderingen toestaan wegens persoonlijke, familiale of financiële redenen op aanvraag van elk lid. De uitzonderingen zullen achteraf gemotiveerd worden tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering, in desgevallend probleem wordt de geheimhouding gewaarborgd.

Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap moet men 6 van de 8 wedstrijden vissen plus 5 interclubs.

Voor het interclubkampioenschap mag men 12 wedstrijden laten vallen ongeacht de hoeveelheid wedstrijden die er gevist worden. Men moet wel 5 wedstrijden op verplaatsing hebben gevist.